Strona główna

AKTUALNOŚCI

Nie trzeba przedłużać ważności legitymacji !!!

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Komunikat w sprawie dalszego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej

Zmiana stanowiska może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy zmuszą nas do tego wymogi prawne.

Decyzja w sprawie sposobu przeprowadzenia zajęć, których efektów kształcenia nie można zweryfikować w oparciu o narzędzia wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość (np. laboratoria, praktyki), zostanie podjęta po 24 maja br.

Rektor

dr hab. inż. Marcin Lorenc

 

Uwaga studenci 8 semestru kierunków przemysłowe technolofie informatyczne i systemy biotechniczne!

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie on-line - rozpoczynamy 22 kwietnia 2020 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z planem zajęć, prowadzony będzie czternasty cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - wykłady otwarte prowadzone przez praktyków”. 

Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ.

Dla studentów WIST platformą, na której znajduje się ten kurs jest platforma MOODLE Wydziału Mechanicznego:

https://elearning.wm.po.edu.pl/enrol/index.php?id=401

od dnia 29.04 obowiązkowo należy zapisać się na ten kurs i go zrealizować. 

więcej informacji: https://abk.po.opole.pl/page.php?mod=viewpage;103

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

Studenci Wydziału są zobowiązani zapisać się na kursy przedmiotów zgodnie z ich programem w semestrze letnim 2019/20, w tym celu należy wejść na platformę e-learningową odpowiedniego wydziału (w którym zatrudniony jest pracownik prowadzący daną formę odpowiedniego przedmiotu) i po zalogowaniu się do platformy, wybrać właściwy kurs dla swojego programu studiów. 

 Uczelniane platformy zdalnego nauczania (eLearning):

  1. Wydział Budownictwa i Architektury,
  2. Wydział Ekonomii i Zarządzania,
  3. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
  4. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki,
  5. Wydział Mechaniczny,
  6. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
  7. Centrum Językowe.

Logowanie do wszystkich platform:

  • Nie ma potrzeby ręcznego zakładania kont wykładowcom oraz studentom – dzieje się to automatycznie po pierwszym logowaniu do konkretnej platformy (na każdej platformie wykładowca/student ma osobne konto).
  • Studenci - logowanie do  platform odbywa po podaniu loginu (np.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., logowanie z nr albumu nie zadziała) i hasła do systemu USOSweb.

Informacje dodatkowe:

  • Filmy instruktażowe (stworzone przez WEAiI) dotyczące platformy Moodle, na której oparte są uczelniane platformy zdalnego nauczania.

 

Szanowni Państwo, Studenci Politechniki Opolskiej. 


Zdobywanie wiedzy na Uczelni do jakiej przyzwyczailiście się Państwo w ostatnim czasie uległo diametralnej zmianie. Nie możemy w najbliższym czasie (do odwołania) spotykać się w murach Politechniki Opolskiej, ale to nie znaczy, że nie możecie zdobywać wiedzy, po którą przyszliście na Uczelnię. Teraz będziecie mogli poznać studiowanie od inne strony, a wszystkim nam, studentom i nauczycielom akademickim, przyszło zdać egzamin ze sprawności wspólnej pracy zdalnej.

Od 12 marca 2020 r. uruchamiamy dla Państwa na szerszą skalę system elearningowy dający możliwość zdobywania wiedzy na odległość. W jego przygotowanie zaangażowani są wszyscy nauczyciele akademiccy, a także pracownicy administracyjno-techniczni.

Do 22 marca 2020 r. nauczyciele akademiccy mają czas na przygotowanie materiałów dydaktycznych, które będą udostępnione na platformie elearningowej o nazwie Moodle.

Następnie za pomocą systemu USOS nauczyciele akademiccy będą zapraszać studentów do pracy w ramach kursów zgodnie z przedmiotami, jakie prowadzą. Wymaga to od Państwa korzystania z uczelnianych kont pocztowych.

Planujemy, że od 25 marca 2020 r. wspólnie zaczniemy uczyć się w nowej elearningowej rzeczywistości. To w dużej mierze od Państwa będzie zależało ile się nauczycie, bo to będzie sprawdzian studiowania w nowej rzeczywistości.

Niektórzy z Państwa już elearningowo pracowali i pracuje, nauczyciele już Państwa zaprosili do swoich kursów, a dla części będzie to dopiero początek. Są też zajęcia, których zdalnie nie da się zrealizować i o tym, w jaki sposób zostaną one przeprowadzone poinformuję w późniejszym czasie.

Prosimy Was bardzo o cierpliwość i wyrozumiałość, bo Wszyscy musimy się tego nauczyć i przystosować do obecnych wyzwań.

Życzymy dużo cierpliwości i chęci do zdobywania wiedzy, wyrażając jednocześnie  przekonanie, że wspólnie damy radę osiągnąć zamierzone cele.

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych
prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar

Prorektor ds. dydaktyki
Anida Stanik-Besler

 Uwaga!!!

Od 23 marca planuje się uruchomienie obowiązkowego zdalnego nauczania (e-learning) za pomocą platformy Moodle.

W związku z tym, o sposobie logowania do odpowiedniej platformy i  uruchomieniu kursów, wszyscy studenci Wydziału zostaną induwidualnie poinformowani (pocztą studencką) przez pracownikow prowadzących zajęcia zgodnie z planem i programem odpowiedniego kierunku i roku studiów.

Nie planuje się zmiany terminu sescji egzaminacyjnej semestru letniego.

Informuję, że od 16.03 budynek Wydziału zostanie zamknięty, ze sprawami związanymi z tokiem studiów proszę zwracać się drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu studenckiego.

Studencie – zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!

Zajęcia na uczelniach zostały zawieszone. Powód jest prosty – nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy również, aby wirus zarażał kolejne osoby.

Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie ćwiczeń czy wykładów nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://wu.po.opole.pl/komunikaty-dot-zagrozenia-koronawirusem/

W związku z zaistniałą sytuacją, prosi się studentów Wydziału o częste śledzenie aktualności podawanych na stronie Politechniki Opolskiej lub stronie WIST.