Strona główna

AKTUALNOŚCI

Harmonogramy sesji letniej 2019/20:

 

Szczegółowe informacje i rekrutacja na studia: 

https://www.po.opole.pl/index.php?mod=rekrutacjastart;1

 

Uwaga Dyplomanci:

Informuję, że zostało uchylone zarządzenie dotyczące organizacji roku akademickiego 2019/20, w tym terminów obron prac dyplomowych.

Wychodząc naprzeciw utrudnieniom i ewentualnym opóźnieniu w realizacji Państwa prac dyplomowych, wynikające z istniejącej sytuacji pandemicznej, zostały ustalone następujące terminy zdalnych obron prac dyplomowych:

I termin: 13 - 15 lipca 2020 r.

II termin: 28 - 29 września 2020 r.

 szczegółowe informacje dotyczące zdalnego przygotowania prac do obrony oraz samych obron (egzaminów końcowych) można znaleźć w zakladce: 

https://wist.po.opole.pl/index.php/studia/prace-dyplomowe/wytyczne-i-wskazowki-do-prac-dyplomowych

Ważna informacja dla studentów I roku PTI:

 Informacja dotyczy studentów stacjonarnych I stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów w roku akademickim 2020/2021.

STUDIA I STOPNIA

Obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem. 

I etap zapisów: 3-5 czerwca 2020 – do wyboru:

 • Język angielski B2,
 • Język angielski B2+,
 • Język niemiecki B2,
 • Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 28-29 września 2020 – wybór grupy zajęciowej.

 

Nie trzeba przedłużać ważności legitymacji !!!

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Komunikat w sprawie dalszego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej

Zmiana stanowiska może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy zmuszą nas do tego wymogi prawne.

Decyzja w sprawie sposobu przeprowadzenia zajęć, których efektów kształcenia nie można zweryfikować w oparciu o narzędzia wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość (np. laboratoria, praktyki), zostanie podjęta po 24 maja br.

Rektor

dr hab. inż. Marcin Lorenc

 

Uwaga studenci 8 semestru kierunków przemysłowe technolofie informatyczne i systemy biotechniczne!

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie on-line - rozpoczynamy 22 kwietnia 2020 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z planem zajęć, prowadzony będzie czternasty cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - wykłady otwarte prowadzone przez praktyków”. 

Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ.

Dla studentów WIST platformą, na której znajduje się ten kurs jest platforma MOODLE Wydziału Mechanicznego:

https://elearning.wm.po.edu.pl/enrol/index.php?id=401

od dnia 29.04 obowiązkowo należy zapisać się na ten kurs i go zrealizować. 

więcej informacji: https://abk.po.opole.pl/page.php?mod=viewpage;103

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

Studenci Wydziału są zobowiązani zapisać się na kursy przedmiotów zgodnie z ich programem w semestrze letnim 2019/20, w tym celu należy wejść na platformę e-learningową odpowiedniego wydziału (w którym zatrudniony jest pracownik prowadzący daną formę odpowiedniego przedmiotu) i po zalogowaniu się do platformy, wybrać właściwy kurs dla swojego programu studiów. 

 Uczelniane platformy zdalnego nauczania (eLearning):

 1. Wydział Budownictwa i Architektury,
 2. Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 3. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
 4. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki,
 5. Wydział Mechaniczny,
 6. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
 7. Centrum Językowe.

Logowanie do wszystkich platform:

 • Nie ma potrzeby ręcznego zakładania kont wykładowcom oraz studentom – dzieje się to automatycznie po pierwszym logowaniu do konkretnej platformy (na każdej platformie wykładowca/student ma osobne konto).
 • Studenci - logowanie do  platform odbywa po podaniu loginu (np.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., logowanie z nr albumu nie zadziała) i hasła do systemu USOSweb.

Informacje dodatkowe:

 • Filmy instruktażowe (stworzone przez WEAiI) dotyczące platformy Moodle, na której oparte są uczelniane platformy zdalnego nauczania.

 

Szanowni Państwo, Studenci Politechniki Opolskiej. 


Zdobywanie wiedzy na Uczelni do jakiej przyzwyczailiście się Państwo w ostatnim czasie uległo diametralnej zmianie. Nie możemy w najbliższym czasie (do odwołania) spotykać się w murach Politechniki Opolskiej, ale to nie znaczy, że nie możecie zdobywać wiedzy, po którą przyszliście na Uczelnię. Teraz będziecie mogli poznać studiowanie od inne strony, a wszystkim nam, studentom i nauczycielom akademickim, przyszło zdać egzamin ze sprawności wspólnej pracy zdalnej.

Od 12 marca 2020 r. uruchamiamy dla Państwa na szerszą skalę system elearningowy dający możliwość zdobywania wiedzy na odległość. W jego przygotowanie zaangażowani są wszyscy nauczyciele akademiccy, a także pracownicy administracyjno-techniczni.

Do 22 marca 2020 r. nauczyciele akademiccy mają czas na przygotowanie materiałów dydaktycznych, które będą udostępnione na platformie elearningowej o nazwie Moodle.

Następnie za pomocą systemu USOS nauczyciele akademiccy będą zapraszać studentów do pracy w ramach kursów zgodnie z przedmiotami, jakie prowadzą. Wymaga to od Państwa korzystania z uczelnianych kont pocztowych.

Planujemy, że od 25 marca 2020 r. wspólnie zaczniemy uczyć się w nowej elearningowej rzeczywistości. To w dużej mierze od Państwa będzie zależało ile się nauczycie, bo to będzie sprawdzian studiowania w nowej rzeczywistości.

Niektórzy z Państwa już elearningowo pracowali i pracuje, nauczyciele już Państwa zaprosili do swoich kursów, a dla części będzie to dopiero początek. Są też zajęcia, których zdalnie nie da się zrealizować i o tym, w jaki sposób zostaną one przeprowadzone poinformuję w późniejszym czasie.

Prosimy Was bardzo o cierpliwość i wyrozumiałość, bo Wszyscy musimy się tego nauczyć i przystosować do obecnych wyzwań.

Życzymy dużo cierpliwości i chęci do zdobywania wiedzy, wyrażając jednocześnie  przekonanie, że wspólnie damy radę osiągnąć zamierzone cele.

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych
prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar

Prorektor ds. dydaktyki
Anida Stanik-Besler

 Uwaga!!!

Od 23 marca planuje się uruchomienie obowiązkowego zdalnego nauczania (e-learning) za pomocą platformy Moodle.

W związku z tym, o sposobie logowania do odpowiedniej platformy i  uruchomieniu kursów, wszyscy studenci Wydziału zostaną induwidualnie poinformowani (pocztą studencką) przez pracownikow prowadzących zajęcia zgodnie z planem i programem odpowiedniego kierunku i roku studiów.

Nie planuje się zmiany terminu sescji egzaminacyjnej semestru letniego.

Informuję, że od 16.03 budynek Wydziału zostanie zamknięty, ze sprawami związanymi z tokiem studiów proszę zwracać się drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu studenckiego.

Studencie – zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!

Zajęcia na uczelniach zostały zawieszone. Powód jest prosty – nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy również, aby wirus zarażał kolejne osoby.

Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie ćwiczeń czy wykładów nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://wu.po.opole.pl/komunikaty-dot-zagrozenia-koronawirusem/

W związku z zaistniałą sytuacją, prosi się studentów Wydziału o częste śledzenie aktualności podawanych na stronie Politechniki Opolskiej lub stronie WIST.