Strona główna

Sesja egzaminacyjna - zima 2019/20

Uwaga studenci I roku !

Szkolenie biblioteczne i z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Opolskiej są przedmiotami zaliczeniowymi i są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia BHP mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie lub dziekan.

Aby zaliczyć szkolenia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać testy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Ostateczny termin zaliczenia testu: 20.01.2020 r.