Strona główna

 

Wykaz tematów prac dyplomowych dla kierunku przemysłowe technologie informatyczne,
realizowanych w roku akademickim 2019/20

 lp.

 temat

 promotor

 nr alb.
 studenta

 1

System wbudowany do pomiaru stężenia benzenu w powietrzu.

 dr hab. inż. M. Szmajda, prof. Uczelni

93909

 2

System wbudowany do pomiaru zanieczyszczeń powietrza w oparciu o moduł RaspberryPi.

 dr hab.inż.M. Szmajda,
 prof. Uczelni

93274

 3

Internetowy system raportowania danych z kontroli jakości produkcji.

 dr inż. M. Kamiński

 93904

 4

Trójwymiarowa wizualizacja wybranych treści wykładu "Podstawy robotyki".

 dr inż. M. Kamiński

 
5 Stworzenie silnika graficznego w C++ na bazie Windows API oraz OpenGL, który będzie odpowiedzialny za tworzenie grafiki 2D.  dr inż. M. Kamiński  94006
6 Projekt sieci komputerowej w Urzędzie Gminy.  dr inż. G. Bursy  94745
7 Projekt i implementacja serwisu webowego wspierającego działalność małego przedsiębiorstwa.  dr inż. A. Zatwarnicka   93906
8 Aplikacja w języku Python do analizy zbiorów danych.  dr inż. A. Zatwarnicka
9 Stanowisko do badania układów regulacji ciągłej. dr hab. inż. M. Rząsa, prof. Uczelni
10 Współpraca sterowników PLC SAIA z systemem wizualizacji Control Maestro.  dr hab. inż. M. Rząsa, prof. Uczelni
  terminy obron prac dyplomowych: 29.06.2020 - 3.07.2020