Strona główna

Wykaz tematów prac dyplomowych dla kierunku systemy biotechniczne,
realizowanych w roku akademickim 2019/20

l.p.

   temat

  promotor

  nr alb.
studenta

 1

Technologia magazynowania zbóż z oceną jakości przechowywanego materiału.

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,
prof. Uczelni

 094010 

 2

Techniczne aspekty prac w magazynie zbożowym.

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,    prof. Uczelni

 093911

 3

Technologia produkcji i ocena jakości napojów fermentowanych.

dr inż. Ewa Polańczyk

 089190

 4

Technologia produkcji i ocena jakości napojów typu ,,Radler”.

dr inż. Ewa Polańczyk

 093910

       
  terminy obron prac dyplomowych: 29.06.2020 - 3.07.2020