Strona główna

Studia

Prace dyplomowe Systemy biotechniczne

 II termin obron prac dyplomowych:  29.09.2020 r.

zagadnienia na egzamin końcowy z zakresu studiów (kliknij)

 Wykaz tematów prac dyplomowych dla kierunku systemy biotechniczne,
realizowanych w roku akademickim 2019/20

 

l.p.

   temat

  promotor

  nr alb.
studenta

 1

Technologia magazynowania zbóż z oceną jakości przechowywanego materiału.

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,
prof.Uczelni

 094010 

 2

Techniczne aspekty prac w magazynie zbożowym.

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,     prof.Uczelni

 093911

 3

Technologia produkcji i ocena jakości napojów fermentowanych.

dr inż. Ewa Polańczyk

 089190

 4

Technologia produkcji i ocena jakości napojów typu ,,Radler”.

dr inż. Ewa Polańczyk

 093910

Prace dyplomowe Przemysłowe technologie informatyczne

 II termin obron prac dyplomowych:     29.09.2020 r.

Zagadnienia na egzamin końcowy z zakresu studiów (kliknij)

 

Wykaz tematów prac dyplomowych dla kierunku przemysłowe technologie informatyczne,
realizowanych w roku akademickim 2019/20

 lp.

 temat

 promotor

 nr alb.
 studenta

 1

System wbudowany do pomiaru stężenia benzenu w powietrzu.

dr hab. inż. M. Szmajda, prof. Uczelni

93909

 2

System wbudowany do pomiaru zanieczyszczeń powietrza w oparciu o moduł RaspberryPi.

dr hab.inż.M. Szmajda,
 prof. Uczelni

93274

 3

Internetowy system raportowania danych z kontroli jakości produkcji.

dr inż. M. Kamiński

 93904
4 Stworzenie silnika graficznego w C++ na bazie Windows API oraz OpenGL, który będzie odpowiedzialny za tworzenie grafiki 2D. dr inż. M. Kamiński  94006
5 Projekt sieci komputerowej w Urzędzie Gminy. dr inż. G. Bursy  94745
6 Projekt i implementacja serwisu webowego wspierającego działalność małego przedsiębiorstwa. dr inż. A. Zatwarnicka 93906
7  Stanowisko do badania układów regulacji ciągłej. dr hab. inż. M. Rząsa, prof. Uczelni 93908 
8  Współpraca sterowników PLC SAIA z systemem wizualizacji Control Maestro. dr hab. inż. M. Rząsa, prof. Uczelni 94005 
9  Trójwymiarowa wizualizacja wybranych treści wykładu "Podstawy robotyki". dr inż. M. Kamiński
 10   Aplikacja w języku Python do analizy zbiorów danych. dr inż. A. Zatwarnicka 
 
   
  terminy obron prac dyplomowych: 13.07.2020 - 15.07.2020